Sikkerhetsdatablader

Kjemiprodukter Tingstad AS fører har oppdaterte sikkerhetsdatablader. Disse finner man på hvert enkelt produkt under fanen «Dokumentasjon» nederst på siden, som vist på bildet over.

Som bruker av kjemikalier har ditt firma en forpliktelse til å utføre en risikovurdering i forbindelse med bruk, og der hvor det er mulig søke å redusere risikoen både for ytre og indre miljø. I enkleste forstand kan dette for eksempel være å bruke den type hansker som sikkerhetsdatabladet beskriver, og dokumentere denne aktiviteten som et risikoreduserende tiltak.

Spør oss om risikoreduserende alternativer.