Lab tjenester

For mekanisk testing av festemateriell

Det meste av vårt festemateriell kjøpes direkte fra produsenter. Tingstad foretar inngående analyse av kvalitet i alle ledd hos produsenter før avtale om leveranser inngås. Stikkprøver av produksjon foretas for å sikre riktig kvalitet. Likevel kan avvik forekomme. Hvordan sikrer vi at varer med feil ikke kommer ut til våre kunder?

Kvalitetskontroll i eget laboratorium

Vårt eget mekaniske laboratorium «Tingstad LAB» spiller en nøkkelrolle i vår kvalitetssikring av produkter. Med avansert teknisk utstyr og godt trent personell kan vi fastslå produktets mekaniske egenskaper. Resultatene dokumenteres og lagres i våre systemer.

Korrosjonsresistente materialer som rustfritt, syrefast, duplex og mer eksotiske materialer gjennomgår vår NDT test med røntgen for å fastslå kjemisk sammensetning i materiale.

Les mer om de forskjellige testene vi kan gjøre i laboratoriet:

  • Strekktest - test av produktets kapasitet.
  • Hardhetstest - Vickers tester for å måle hardhet, herdedybde og kjernehardhet.
  • Charpy V seighetsmåling
  • Måling av overflatelag
  • Kontroll av gjengeprofil
  • Materialanalyse – NDT, den kjemiske sammensetningen av materialet.

Vi behandler gjerne deres spørsmål om materialkvalitet, teknologi og kvalitetstester av festemidler. Har du produkter hvor kvalitet kan være usikker, er du velkommen til å få dette testet hos oss. Vi utsteder signert testrapport.

Seighet

Vi tester materialets seighet ved hjelp av en skårslagstester. Restultatene sier noe om materialets evne til å motstå sprekkdannelser og brudd. Testes etter ISO 898-1

Strekk

Vi kontrollerer materialets fasthetsklasse. Karbonstål testes etter EN ISO 898. Rustfritt og syrefast etter EN ISO 3506

Hardhet

Ved å teste hardheten får vi kontrollert materialets motstand mot plastisk deformasjon. Vickers etter ISO 898-1 tab 3 No 10.

PMI

Postitiv Material Identifisering (PMI) kan utføres for alle edle metaller. Metoden identifiserer den kjemiske sammensetningen og navgir legeringen.