Aktsomhetsvurderinger

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, "Åpenhetsloven" er gjeldende fra 1. juli 2022.


Tingstad AS er en av Norges største spesialister på festeteknikk og pakninger. Vi samarbeider med alle relevante bransjer og fagfelt, og utvikler løsninger til alt fra multinasjonale bedrifter til enkeltmannsforetak. Leveransene våre skal være like pålitelige som produktene.

Spørsmål i forbindelse med vår aktsomhetsvurdering sendes til office@tingstad.no

Aktsomhetsvurderinger 2023

Tingstad AS er omfattet av lovens virkeområde, og for å oppfylle loven har vi basert vår aktsomhetsvurdering på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger