Aktsomhetsvurderinger

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, "Åpenhetsloven" er gjeldende fra 1. juli 2022.


Tingstad AS er en av Norges største spesialister på festeteknikk og pakninger. Vi samarbeider med alle relevante bransjer og fagfelt, og utvikler løsninger til alt fra multinasjonale bedrifter til enkeltmannsforetak. Leveransene våre skal være like pålitelige som produktene.

Spørsmål i forbindelse med vår aktsomhetsvurdering sendes til office@tingstad.no

Aktsomhetsvurderinger 2022

Siden virksomhetene først fikk plikter etter åpenhetsloven fra 1. juli 2022, vil perioden det rapporteres for være fra og med 1. juli 2022 til 31. desember 2022.