Personvernerklæring

Behandlingsansvar 

For Tingstad er det viktig å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi behandler når du inngår avtale med oss og benytter våre tjenester.

Tingstad AS, org. nr. 961 138 329 er ansvarlig for behandling av personopplysninger i selskapet.

Personopplysninger som lagres 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

  • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, tittel etc.

Vi lagrer i tillegg forespørsler og kjøpshistorikk, samt adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din henvendelse til oss.

Kjøpshistorikk og forespørsler benyttes til å kunne gi relevante anbefalinger som er tilpasset deg.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Det samme gjelder i forbindelse med kontrakts forberedende arbeid (f.eks. ved forespørsler om produkter og tjenester).

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Vi bruker ulike verktøyer for å måle trafikk på våre nettsider. Slik statistikk inneholder ikke personlig informasjon. IP-adresser lagres ikke i våre databaser ved besøk av våre nettsider og derfor kan ikke informasjon om deg kobles til din identitet.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettingheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: personvern@tingstad.no

Tingstad AS Boks 1504, 6025 ÅLESUND