Onix Express

Tingstad benytter Onix for sertifikater, kontrollrapporter og samsvarserklæringer. 

Gjennom Onix Express får du som kunde online tilgang til dine sertifikater på løfteuystyr du kjøper hos oss.

Klikk på Onix knappen for å logge på.