GRØNT PUNKT NORGE

Tingstad er medlem av Grønt Punkt Norge og tar ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. 

 

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Grønt Punkt Norges hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Bakgrunn
På midten av 90-tallet ble det inngått avtaler mellom Miljøverndepartementet (nå KLD) og norsk næringsliv. I disse avtalene tok næringslivet et utvidet produsentansvar for all emballasje. Avtalene satt konkrete mål for materialgjenvinning og energiutnytting. På bakgrunn av disse avtalene ble egne selskaper for hvert materialslag etablert for å oppfylle de forpliktelsene næringslivet hadde inngått.

Bransjeavtalene ble erstattet av avfallsforskriften kapittel 7, i september 2017.

Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene. Grønt Punkt Norge drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong (Plastretur AS og Norsk Returkartong AS).