RUNDPENSEL NATURBUST LYS

Rundpensler med plastforbinding og lys naturbust.
Industrikvalitet.
Type
Rundpensel