TRYKKSPRØYTE 5,0 LTR

300182
Konsentratsprøyte 5 liter væskevolum med beholder av plast. Sprøyten er utstyrt med håndpumpe. Egnet for avfetting, avsalting, rengjøring, formolje m.m.
Pistolhåndtak, 1.3 meter slange, bærereim samt messingmunnstykke. Tåler de fleste midler, men ikke klor, svovelsyre eller saltsyre. Viton-pakninger.
Stoffer innen surhetsområdet PH-verdi < 5 samt løsemidler og sterkt etsende stoffer får ikke fylles i beholderen.
Type
Trykksprøyte
Varenummer 300182
Name TRYKKSPRØYTE 5,0 LTR
Vekt (stk.) 1