DANA MS 526 MS POLYMER FUGEMASSE

MS-polymer fugemasser, der kombinerer de beste egenskaper fra silicon - og polyurethanfugemasser. Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge. Er i overensstemmelse med reglerne EC No 1935/2004

Type
Fug og lim