DANA A560 BRANNFUGEMASSE

Dana A560 Passiv Brannfugm. Brannfuge A 560 er en elastoplastisk vannbasert fugemasse på akryldispersionsbasis. Brannfuge A 560 inneholder ingen organiske løsningsmidler, halogener eller asbest. Brannfuge A 560 er testet iht. retningslinjene i EN-1366-4
Type
Fug og lim