SYNTETISK FETT 400ml PATRON - OKS 425 FETT PATRON LANGTIDSFETT

¤ OKS 425 er et langtidsfett for smøring av høyhastighets maskinelementer og lineære føringer, selv ved lave temperaturer.
 
¤ For langtids- eller levetidssmøring av høyhastighets gir, rulle- og glidelager, samt lineære føringer, gjengede el kulegjengespindler, små tannhjul og lignende komponenter som f.eks utsatt for høyt trykk og høyere eller lavere temperaturer
Type
Smøring