LOCTITE 7649 AKTIVATOR

Klargjøring av overflater - aktivator. Løsemiddel-basert. Anbefales spesielt når påføringstemperaturen er under 15 °C.

Type
Lim