LOCTITE 2701 GJENGESIKRING

Grønt, metakrylat-basert gjengelåsingslim med høy styrke og lav viskositet som fluorescerer under UV-lys for lettere overvåkning.

Type
Gjengesikring