LÅSEVÆSKE 50ML - LOXEAL 83-52 GREEN L PERMANENT STERK

Anaerobt lim for låsing og tetting av bolter, skruer, hylser, mutrer og gjengede detaljer som ikke skal demonteres. Sterkt limende og veldig resistent mot varme, korrosjon, vibrasjoner, gass, vann, oljer og mange kjemikalier. Utviklet for å forbedre arbeidsmiljøet og er merket som et IKKE-helseskadelig produkt mot gjeldende direktiv for merking av kjemiske produkter.
Viskositet: 450-650 mPas (+25 °C)