RETTAVBITER KNIPEX 6701

¤ Med skjær for myk og hard tråd samt pianotråd
¤ Høy kutteeffekt med lite kraftforbuk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel og utvekslingsforhold
¤ Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 62 HRC
Type
Rettavbiter