RETTAVBITER ISOLERT KNIPEX 6701

Med skjær for myk og hard tråd samt pianotråd. Høy kutteeffekt med lite kraftforbuk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel og utvekslingsforhold. Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 64 HRC. Krom-vanadin høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet.
Type
Rettavbiter