NEBBTANG MED SKJÆR KNIPEX 2501

¤ Egnet for finere gripe- og kuttearbeider
¤ Flat-runde, lange spisst sammenløpende bakker
¤ Gripeflater tannet
¤ Med skjær for myk, middels og hard tråd
¤ Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 61 HRC
Type
Nebbtang