KOMBINASJONSTANG KNIPEX 0302

¤ Med gripesoner for flat- og rundmaterial for mangefoldig anvendelse
¤ Med skjær for myk og hard tråd
¤ Lange skjær for tykkere kabler
¤ Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 60 HRC
Type
Kombinasjonstang