SPAX T-STAR (TX) BITS

På alle Spax skruer med T-Star (TX) spor kan det benyttes vanlige torx-bits, men ved å bruke T-Star bits oppnår en maximal effekt av dette sporet.
Type
Bits