ACCURA BOREMAL SETT FOR HÅNDTAK

Settet inneholder 4 deler med følgende Hettich-nummer :
70266,44764 og 2 stk 44765

Bore-plate til settet kan skiftes ut og bestilles separat 
Type
Accura maler