EUROSKRUE SENKH Ø7,0 6,3X10 - ELZN POZ

SYSTEM-SKRUE FOR HENGSLER OG BESLAG. KOMMER I ELSINK FINISH.
Type
Euroskrue