EUROSKRUE PANHODE ELZN POZ2 CR3+

SYSTEM-SKRUE FOR HENGSLER OG BESLAG. KOMMER I ELSINK FINISH.
Type
Euroskrue