RUNDSLING GRØNN 2 TONN

Produsert ihht. EN 1492-2.
Hver stropp er merket med etikett som bl.a. angir tonnasje, lengde og sporbarhetskode.
Til hvert produkt tilhører det sertifikat.

Type
Rundsling