LØKKER TYPE B GRADE 80

Typegodkjent iht. EN 1677-4
Type
Koblingsløkke