LØFTEHODE GRADE 80

Typegodkjent i henhold til NS-EN 1677.

Utstyr som skal brukes til løft skal ha sertifikat og sammenstilles av sertifisert personell.
Tingstad AS er godkjent sakkyndig virksomhet.
Type
Løftehode