LEDDET KOBLINGSLØKKE TYPE YA

Yoke leddet koblingsløkke type YA.
Design faktor 4:1 testet og sertifisert i henhold til NS-EN 1677-1.
Type
Koblingsløkke