LASTEKROK MED SVIVEL TYPE YE

Designfaktor 4:1.
Testet og sertifisert i henhold til NS-EN 1677-3.

Utstyr som skal brukes til løft skal ha sertifikat og sammenstilles av sertifisert personell.
Tingstad AS er godkjent sakkyndig virksomhet.

Type
Lastekrok