GJENGETOLK FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER

Tolk til kontroll av gjenger før gjenbruk av betongskruer.

Betongskruer kan gjenbrukes dersom det ikke er skade på gjengene.
Før skruen inn i tolken og skru mot klokken med minst en omdreining.
Betongskruen kan gjenbrukes om spissen ikke er synlig i den andre enden av tolken.

Type
Gjengetolk