Sertifikater til festemidler

Er det kritisk å vite opphavet til produktet du kjøper? Da må man bestille nødvendig sertifikat samtidig som man legger inn produktbestillingen. Se hvilke sertifikater Tingstad leverer.

Alle produserte produkter kan i utgangspunktet spores, skjønt i de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig å spore og vite opphavet til hvert enkelt produkt. Kritiske produkter brukt i kommersiell virksomhet, produkter som blir utsatt for ekstreme påkjenninger eller som er pålagt spesifikke krav, må man vite opphavet til, og de egenskaper produktet faktisk har.

Det skal ikke veldig mye til for at sporing blir umulig. Det er vesentlig at sertifikater blir utstedt samtidig som produktet er nytt, ubrukt og så nærme produksjonsdato som mulig. Har du, eller kan du få, behov for å dokumentere opphavet til festemidlene du planlegger å bruke? Da må produktets sertifikat bestilles samtidig som festemidlet. Sertifikat er ikke en del av standard leveranse og må bestilles på lik linje med selve produktet.

Tingstad leverer flere forskjellige sertifikat
Det finnes forskjellige typer sertifikat – alt avhengig av hvilke behov, eller krav – som stilles. Her har vi satt opp en sammenstilling av sertifikatene Tingstad kan levere til sine festemidler:

Type 2.1 Samsvarserklæring – Declaration of compliance with the order
Beskrivelse: Bekrefter at det leverte produktet er i samsvar med bestillingen.
Utsteder: Tingstad / produsent

Type 2.2 Prøvetesting – test report
Beskrivelse: Bekrefter at det leverte produktet er i samsvar med bestillingen. Sertifikatet inneholder resultater av kontrollprøving tatt ved den løpende produksjon. Prøvene skal være tatt av produkter fremstilt etter samme prosess og produksjonsmetode som produktene i leveransen, men ikke nødvendigvis fra de leverte produktene.
Utsteder: Produsent

Type 3.1 Inspeksjonssertifikat – Inspection certificate 3.1
Beskrivelse: Sertifikatet inneholder angivelse av resultater fra spesifikk inspeksjon og prøving. Sporing tilbake til råvare og smelte med merking på emballasje. Utstedes av produsent og undertegnes av produsentens autoriserte inspektør.
Usteder: Produsentens testavdeling

Type 3.2 Inspeksjonssertifikat – Inspection certificate 3.2
Beskrivelse: Sertifikatet inneholder angivelse av resultater fra spesifikk inspeksjon og prøving. Som type 3.1 Utstedes av produsenten og undertegnes av produsentens autoriserte inspektør. Sertifikatet skal verifiseres av ekstern inspektør oppnevnt av kjøper.
Utsteder: Inspektør.