Produktstandarder i endring DIN-ISO-EN

Med det formål å harmonisere tekniske normer og redusere handelshindringer, erstattes nasjonale standarder med internasjonale standarder. Dette gjelder også for skruer og bolter.

Standarder for skruer og bolter (les. festemateriell) angir krav, spesifikasjoner, retningslinjer og egenskaper. Tingstad AS lagerfører og leverer skruer og bolter etter flere standarder: 

  • DIN – Nasjonal standard (Deutches Institut für Normung) 
  • ISO – Internasjonal standard (International Organization for Standardization) 
  • EN – Europeisk standard (CEN, Comité Europeén de Normalisation) 
  • EN ISO – Internasjonal standard (ISO) fastsatt som europeisk standard (i CEN) 

Gjennom mange tiår har DIN-standarder vært blant de mest anvendte standarder for produksjon av skruer og bolter. I de senere år har et stort antall DIN-standarder blitt erstattet av internasjonale og Europeiske standarder. Ofte har DIN-standarden ligget til grunn for utarbeidelse av ISO-standard, og kun små endringer er foretatt. Noen produkter har fått avvikende mål i ISO-standard, og det kan skape konflikter i enkelte applikasjoner. 

Fortsatt benytter mange bedrifter seg av produkter som er produsert etter tilbaketrukne standarder. Dette er gjerne godt innarbeidet i tegninger, tekniske spesifikasjoner og materialstyringssystemer. Å endre dette kan være tidkrevende, men helt nødvendig over tid. 

Vi har registrert over tid at markedet er i endring, og stadig flere av våre kunder oppdaterer sitt tegningsmateriell og sine spesifikasjoner etter gjeldende standarder. Det, i tillegg til at tilgjengeligheten på produkter etter nasjonal standard minsker, setter krav til vår virksomhet. 

Tingstad AS følger med på utviklingen og vi er inne i en prosess med å gjennomføre overgang fra DIN til ISO der ISO-standarden er etablert og DIN-standarden er tilbaketrukket. Omleggingen skjer gradvis, og vi er allerede leveringsdyktige på et bredt utvalg skruer og bolter etter ISO-standard. 

For noen produkter med vesentlig endring, som f.eks. endret nøkkelvidde for sekskant skruer i M10 og M12, vil vi fortsette å lagerføre iht. DIN-standard inntil videre. 

 I vedlagte tabeller finnes informasjon om våre største varegrupper som er berørt av nye standarder. Dette er en generell oversikt. Flere detaljer finnes i vår hovedkatalog. 

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan dette vil påvirke din bedrift.