SAVING COSTS BY SEEING THE BIGGER PICTURE

Elektronisk arbeidsflyt gir bedre lønnsomhet

Det er begrenset hvor mye en skrue, mutter, bolt, skive eller pakning koster – uansett hvilket materiale den lages av. Derfor baserer vi i liten grad besparelsene vi kan oppnå for oss selv og kundene våre på prisdrevne strategier, men snarere på ekstremt effektiv, ryddig, forutsigbar og oversiktlig logistikk.

En tradisjonell bestilling av varer tar mye tid. En formann lager en bestilling til innkjøper. En innkjøper puncher bestillingen, og sender den til leverandøren. Leverandøren puncher bestillingen, og sender en ordrebekreftelse til kunden. Ordren plukkes og pakkes, formann mottar varen, sjekker pakkseddel mot bestillingen, og fakturaen sjekkes mot pakkseddel. Alle ledd blir gjort for hånd. Alle ledd inneholder små fallgruver og mulighet for feil. Og samtlige er helt unødige. Ved riktig bruk av EDI – Electronic Data Interchange – kan hele denne prosessen erstattes av en elektronisk arbeidsflyt som kryssjekker bestilling, levering og faktura gjennom alle ledd i prosessen. Vår egen IT-avdeling produserer en datafil som fungerer som en «oversetter» mellom vårt eget datasystem og kundens. Det er med andre ord ikke behov for kostbare hard- eller softwareinvesteringer, snarere et skreddersydd mellomledd mellom systemene. Vi har hatt et fullverdig 20/80 databasert logistikksystem siden starten av 90-tallet, og er i så henseende en pionéer på området. Erfaringene har gjort oss svært effektive på flere områder og vi kan vise til flere eksempler hvor vi har gitt våre kunder store økonomiske besparelser. Vi har også oppnådd en leveringseffektivitet og presisjon som i noen tilfeller ligger tett oppunder 100% – langt forbi kravene selv de strengeste har oppgitt som bransjestandard.

Illustrasjon viser totale kostnader ved levering. Det er begrenset hvor mye festeteknikk kan koste. Derfor utgjør denne delen av den potensielle verdiskapningen aldri mer enn 20%. De resterende 80% kommer fra de andre leddene – produksjon, kvalitetskontroll, innovasjon og ikke minst; ekstremt effektiv og nøyaktig logistikk.