HOW WE ADD VALUE

Quality and product development. – The construction is only as strong as the weakest bolt.

Det finnes sannsynligvis ikke noe annet sted på jorden bedre egnet til å prøve ut produktene våre enn akkurat i Norge – og sannsynligvis ikke noen landsdel bedre egnet enn akkurat der vi holder til. På Vestlandet er naturelementene på sett og vis skrudd på maks: brede fjorder med behov for lange bro-spenn, svingete veier med behov for autovern, tunelltak og steinmasser som skal sikres, og maskiner, båter og oljeinstallasjoner som skal fungerer trygt og sikkert hvert sekund i året. Alt blir utsatt for ekstreme variasjoner i temperatur, luftfuktighet, salt, sand, skitt, snø og is. Og samtlige installasjoner inneholder skruer, pakninger eller begge deler. Vi holder rett og slett til i verdens beste – og mest krevende – testlaboratorium, og vi har utviklet sortimentet vårt basert på akkurat dette.

kvalitetskontroll, innovasjon og ikke minst; ekstremt effektiv og nøyaktig logistikk.

 

Ved riktig bruk av EDI – Electronic Data Interchange – kan hele denne prosessen erstattes av en elektronisk arbeidsflyt som kryssjekker bestilling, levering og faktura gjennom alle ledd i prosessen. Hele denne prosessen kan erstattes av en elektronisk arbeidsflyt som kryssjekker bestilling, levering og faktura gjennom alle ledd i prosessen. Vår egen IT-avdeling produserer en datafil som fungerer som en «oversetter» mellom vårt eget datasystem og kundens.

Det er med andre ord ikke behov for kostbare hard- eller softwareinvesteringer, snarere et skreddersydd mellomledd mellom systemene. Vi har hatt et fullverdig 20/80 databasert logistikksystem siden starten av 90-tallet, og er i så henseende en pionéer på området. Erfaringene har gjort oss svært effektive på flere områder og vi kan vise til flere eksempler hvor vi har gitt våre kunder store økonomiske besparelser. Vi har også oppnådd en leveringseffektivitet og presisjon som i noen tilfeller ligger tett oppunder 100% – langt forbi kravene selv de strengeste har oppgitt som bransjestandard.