HOLDING EVERYTHING TOGETHER

Vi kjenner kravene og konsekvensene av relevante standarder i de bransjer vi leverer festemateriell til.

Skruer, muttere, bolter og skiver av metall – det vi på fagspråket betegner som festemateriell – dukket opp på 1400-tallet og har vært en uvurderlig komponent i all teknologi siden. Ofte små, ganske kjedelig utseende gjenstander. Ser du alle delene i en Italiensk sportsbil ligge utover et lagergulv, er det garantert ikke boltene og mutterne du stirrer på. Likevel er de helt av- gjørende for at bilen skal komme opp i nærmere 300 km/t og stanse igjen, og gjøre det trygt hver gang.

Vi kjenner betydningen av produktene våre. Hvilke fantastiske konstruksjoner de kan bidra til å skape – og hvilke fatale konsekvenser det kan ha hvis de svikter. Derfor stiller vi høye krav til alle ledd i produksjonen av alt vi leverer – at kvaliteten er høy, at den er jevn, og at produktene kommer til oss i god tid. Slik at vi selv også har mulighet til å sjekke standarden. Vi har vårt eget fullskala testlaboratorium, hvor vi kan utsette festemateriellet vårt for belastninger langt forbi bransjens krav. Tillit i vår bransje er noe du gjør deg fortjent til og nye leverandører går gjennom en nesten pinlig nøyaktig sikkerhetstest før de slipper gjennom nåløyet. Via frittstående test-miljøer vi har utviklet samarbeid med, kan vi også undersøke produkter og produksjonsteknologi hos leverandører over hele kloden. Dette har gitt oss en svært omfattende og verdifull innsikt, noe vi trekker veksler på når det dukker opp utfordringer eller problemer ingen har møtt på tidligere.