Et norsk industri-eventyr

Det er ikke mange selskap som kan skilte med to historier. Tingstad AS er et slikt selskap. Den ene historien startet på Nord-Vestlandet i 1884. Den andre startet midt i Oslo, i 1935.

Selskapet som het Tingstad helt fra starten ble grunnlagt i 1935, på Vaterland i Oslo. Nærmere bestemt på hjørnet av Brugata - Stenersgata, midt i Oslo sentrum. I starten var en stor del av omsetningen husholdningsprodukter. Etter hvert overtok industrileveranser til nærmiljøet på Vaterland, resten av Oslo og senere også hele østlandsregionen. Etterspørselen etter jernvarer ble til slutt så stor at selskapet dreide kurs og spisset seg mot spesialisering innen festemidler, bolter, skruer og verktøy.

Kalbakken
I 1964 ble den nye strategien rendyrket ved flyttingen av butikken til Kalbakken. Nå var alle andre produkter borte – og Tingstad bygget seg raskt en posisjon som markedsleder innen festemidler i Norge. Selskapet leverte spesialutviklede festemidler til store deler av den norske mekaniske industrien, og i nært samarbeid med kundene ble dette Tingstads kjernevirksomhet. Aktiviteten utvidet seg endatil ut over landets grenser og det ble utviklet og kjøpt nye produkter fra hele verden.

En kunnskapsstyrt bedrift
Veldig tidlig ble mantraet at selskapet skulle være en kunnskapspartner på festemidler og logistikk til industrien. Det har blitt en del av Tingstad DNA-et og lever i beste velgående. Det er livslang erfaring og læring blant de ansatte med høy fagkompetanse som kjennetegner Tingstad. Det har aldri vært tema å gå på akkord med kvaliteten – noe som har vist seg å være en viktig suksessfaktor. Dette forplikter og innebærer inngående oversikt over leverandørmarkedet i hele verden. Tingstad har fulgt sine kunder gjennom mange år – hele tiden nysgjerrig på den enkeltes behov. I tett partnerskap er det ikke få spesialløsninger som har blitt utviklet opp gjennom årene.

Porteføljen til Tingstad vokste stadig og inneholdt svært mange av Norges mest kjente merkevareprodusenter. Mange av produktene Tingstad leverte var kritiske i forhold til produksjonslinjene hos kundene – man måtte derfor finne løsninger hvor kunden ikke gikk tom for viktige komponenter. Dette var foranledningen til utvikling av forsyningsløsninger til industrien – en standard vi har beholdt og videreutvikler den dag i dag.

Tingstad + Koppernæs = sant
Tingstads nærmeste konkurrent var Ålesundsselskapet Koppernæs. Selv om det selvfølgelig var unntak kan man på mange måter si at de to selskapene hadde delt landet mellom seg, Tingstad i øst og sør, Koppernæs i vest og nord. De levde godt slik, i sunn konkurranse. Ut over 80- og 90-tallet tilspisset konkurransesituasjonen seg i Norge og stadig flere internasjonale aktører ville inn på det norske markedet. Selv om begge selskapene var godt rustet på hver sin del av landet måtte noe gjøres.

Slik gikk det til at to industrieventyr ble ett helnorsk eventyr.