Vanlig drift

Vi er tilgjengelige og driften påvirkes ikke av lokal nedstenging i Ålesund kommune.

Kommunene Ålesund, Sula og Giske innførte strenge regionale tiltak fra midnatt 22. mars 2021. Dette berører Tingstads hovedkontor, lager og produksjon i Ålesund. Tingstad viderefører og strammer derfor inn de interne rutinene som ble innført etter nasjonal nedstenging 12. mars 2020.

Vi er tilgjengelige
Arbeidsoppgaver som må utføres i lokalene er fortsatt bemannet uten reduksjon i kapasitet. Andre arbeidsoppgaver løses fra hjemmekontor.

Lokalene våre vil til enhver tid være betjent, men med unntak av butikken, ikke være tilgjengelig for utenforstående. Ta derfor kontakt på telefon eller e-post om du ønsker å nå tak i oss.

Viderefører interne Covid-19 rutiner
Vi har gode rutiner for å ivareta bestilling og levering av ordrer i en krevende tid. Kundene våre vil derfor ikke bli påvirket av den nye situasjonen som har oppstått i Ålesund.

Vi har i over ett år kjørt to separate skift med strenge smittevernstiltak på lageret. Dette videreføres nå og strammes inn ytterligere. Skiftene fungerer helt adskilt og overlapper ikke. Dette for å sikre at driften ikke skal påvirkes hvis smitte skulle oppstå. Lageret vil ikke være tilgjengelig for utenforstående.

Butikken i Breivika vil fortsatt være åpen og tilgjengelig. Nødvendige skjermer foran kassen er installert og vi ber om at besøkende kunder overholder gjeldende smittevernsregler for å best ivareta egen og våre ansattes helse.

Produksjonsavdelingen er betjent og fortsetter i normal drift. Ønsker man å komme inn i produksjonslokalene må man ta kontakt i forkant. I produksjonslokalene må man forholde seg til våre gjeldende smittevernstiltak med tanke på avstand, bruk av ansiktsmaske og håndsprit.

Kundene vil ikke bli berørt
Vi vil gjøre vårt ytterste for at våre kunder ikke merker noe av de regionale og nasjonale smitteverntiltakene som nå gjelder. Ønsker du å komme i kontakt med oss er vi tilgjengelig i alle kanaler.

Illustrasjonsfoto: Klaus HausmannPixabay