Tingstad er ISO 45001 sertifisert

"NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – krav og veiledning om bruk", er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø.

ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen. Standarden gir et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer, slik at en organisasjon proaktivt kan forbedre sitt arbeidsmiljø. Den er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø.

ISO-struktur
ISO 45001 kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet eller bransje. Den er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemer som eksempelvis ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

Internasjonal standard
Standarden er utviklet av ISO – og eksperter fra mer enn 70 land har deltatt i arbeidet og besluttet innholdet. Dette gir et internasjonalt rammeverk som tar hensyn til variasjoner i de utfordringer som organisasjoner rundt omkring i verden har.

ISO 45001 erstatter den tidligere arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.