Prisreduksjon fra 1. september 2020

Den norske kronen har i den siste tiden styrket seg noe. Dette gir oss nå muligheten til å redusere det ekstraordinære valutapåslaget som ble gjennomført med virkning fra 14 april 2020.

Viser til brev datert 30 mars 2020, vedr ekstraordinær prisøkning bla. pga. store valutaendringer.

Den norske kronen har i den siste tiden styrket seg noe. Dette gir oss nå muligheten til å redusere det ekstraordinære valutapåslaget som ble gjennomført med virkning fra 14 april 2020.

Vi har derfor besluttet at vi med virkning fra 01.09.2020 reduserer våre priser med 3,5%. Reduksjonen gjelder vår industriprisliste.

Nettoprisavtaler ble ikke berørt av påslaget i april og vil da selvsagt stå uforandret.

Ytterligere prisjusteringen vil på nytt bli vurdert den første i hver måned.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med din kundekontakt, vårt kundesenter eller undertegnede.

 

Med vennlig hilsen
Tingstad AS
Lars-Steinar Bakke
Salgs sjef
sign.