Miljøavgift

Tingstad innfører miljøavgift på kr 5 per ordre. Avgiften er knyttet direkte til emballasjekostnader.

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Alle bedrifter er nå pålagt via forskrift å ta ansvar for sin emballasje.

Forløperen til Grønt Punkt Norge kan spores tilbake til 90-tallet da det ble inngått avtaler mellom Miljøverndepartementet og norsk næringsliv – der næringslivet tok et utvidet produsentansvar for all emballasje.

Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene og drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong. Bransjeavtalene fra 90-tallet ble erstattet med avfallsforskriften kapittel 7, i september 2017.

Som medlem av Grønt Punkt Norge faktureres Tingstad kvartalsvis for den mengden emballasje selskapet sender ut i markedet.