Markedskommentar nåsituasjon og fremtidsutsikter 2022

Mye tyder på at Covid-19 vil gjøre seg gjeldende i lang tid fremover og situasjonen i markedet er fremdeles svært uavklart.

De største produsentene av festemidler finner man i Asia og Kina. Det er liten tvil om at Tingstads bransje, og varehandel verden over, står overfor store utfordringer mht. handel fra Asia og spesielt Kina i året som kommer.

Små lyspunkt
Forrige uke meldte Tingstads representant i Kina at myndighetene har opphevet strømrestriksjonene i Zhejiang-provinsen, hvor flesteparten av festemateriell-produsentene holder til. Strømrestriksjonene har vært gjeldende de siste månedene.

Dette betyr at fabrikkene igjen vil gå for fullt, noe som vil avhjelpe leveringssituasjonen fremover. Dette er kjærkomment, men situasjonen er fortsatt veldig spesiell.

Tingstad har navigert godt
Tingstad har i svært stor grad lykkes med å få inn varer for å kunne betjene kundene både med standard- og spesialvarer, stort sett uten store forsinkelser og konsekvenser.

Situasjonen det siste året har uten tvil vært meget krevende og det har blitt jobbet svært godt internt. Nye innkjøpsmønstre og rutiner for å opprettholde leveringspresisjonen har blitt gjennomført. Økning av sikkerhets-lager og mye lengre horisont på volumer er bare noen av tiltakene. Tingstad øker også varelageret betydelig for å fortsatt være en stabil og pålitelig leverandør i markedet.

Til tross for dette vil vi måtte kjøpe varer fra alternative produsenter og leverandører både i Asia og Europa til høyere priser enn vi normalt gjør.

Hvordan har vi havnet her?
Det er uten tvil en svært kompleks situasjon og grunnene er mange. Åpningen av økonomien har skjedd raskere enn forventet og etterspørselen på varer og tjenester har blitt ekstremt høy. Samtidig henger produksjons- og transportkapasiteten betydelig etter. Ledetider på opptil seks til åtte måneder er ikke uvanlig.

En svært kompleks situasjon
En nærmest kollaps innen transport- og fraktsektoren, grunnet mangel på skip og kontainere førte i første omgang til at sjøtransport ble veldig ustabil og uforutsigbar. Vi har tidligere fortalt om store køer utenfor de store handelshavnene hvor skip venter i dager, og opptil uker, på å få losse sin last. Transportører bekrefter fremdeles flere uker lengre seilingstid enn det som er normalt.

Nye containerskip kontraheres løpende, men det tar tid å bygge skip av denne størrelsen. Disse skipene vil ikke komme i drift tidsnok til å avhjelpe situasjonen i første del av 2022. Det er også uvisst om det vil ha en merkbar effekt den siste halvdelen.

I tillegg har flere uforutsette hendelser spilt inn som for eksempel uvær, Covid-19 utbrudd på havneanlegg, strøm-mangel og mangel på mannskap osv.

Alt dette har hatt direkte og indirekte påvirkning på hele verdikjeden, også råvaresituasjonen. Råvareprisene innenfor rustfritt og syrefast har merket det spesielt godt. Det er for eksempel en verdensomspennende mangel på blant annet nikkel og andre råstoff. Prisene har dermed steget tilsvarende – til tross for at den norske kronen har styrket seg mot utenlandsk valuta.

Prisbildet
Summen av alle nevnte faktorer har påvirket prisbildet fra økte fraktrater til råvarepriser og lange ledetider. Tingstad følger situasjonen tett og nærmere informasjon og varsling om en eventuell justering i priser og ledetider vil bli kommunisert i henhold til gjeldende avtaler.