Mantra for fraktsituasjonen - Bestill tidlig

Det er svært lite som tyder på at verdens fraktsituasjon vil endre seg på kort sikt. Tingstad har spart sine kunder for de store forsinkelsene, Greencarrier oppfordrer fremdeles til å bestille i god tid og å tenke langsiktig.

Greencarrier Freight Service har kommet med oppdatert markedsinformasjon om fraktsituasjonen fra det fjerne Østen.

For lite transportkapasitet og en akselererende etterspørselsvekst betyr status quo i containerskipsmarkedet etter sommeren. Ratene per fraktet 20-fots container fra Kina til Europa har siden høsten 2019 steget med 700%. Økningen skyldes i hovedsak at antallet nye containerskip ikke har fulgt den økte etterspørselen i markedet.

Tingstad har navigert godt
Tingstad har spart sine kunder for de store forsinkelsene som råder i det internasjonale fraktmarkedet.

– God og tett dialog mellom innkjøper og kunde, slik at bestillinger blir lagt inn så tidlig som mulig, er alfa og omega. Det er den viktigste grunnen til at vi har kommet oss gjennom den pågående krisen uten noen alvorlige forsinkelser på samvittigheten, forklarer Pål Hjertvik, Innkjøpssjef i Tingstad.

– I den grad det er mulig har Tingstad god kontroll og oversikt over situasjonen i fraktmarkedet, forteller han. Vi er avhengig av en lang tidshorisont og oppfordrer alle våre kunder til å melde inn så raskt de ser et behov, avslutter Hjertvik.

Flere forhold har bidratt til en forverret situasjon
Før Covid-19 pandemien var containerskipmarkedet i rimelig god balanse. Gjennom andre halvår 2020 og første halvår 2021 har akselererende etterspørsel, supplert med lange køer i havner og tidvis mangel på containere, resultert i for lite transportkapasitet.

Flere forhold i løpet av de siste seks månedene har vært med på å forsterke dette bildet.

Utbrudd av Covid-19 i forskjellige havner som Yantian havn, Vietnam, Malaysia og nå sist i Ningbo, Kina har ført til forsinkelser og logistiske utfordringer. Uvær i Kina og Europa har også ført til midlertidig stenging av havner, jernbane og veier. Rederiene har ingen ekstra tonnasje å sette inn når overnevnte problemer oppstår. I tillegg har lagrene hos store importører i USA og Europa ikke fått tid til å hente seg inn, forbruksvarer selges raskere enn de blir importert – som igjen fører til økt etterspørsel av frakt.

Økt smitte knyttet til Delta-varianten av Covid-19 er også med på å holde usikkerhetsnivået oppe.

Fraktmarkedet vil ikke normalisere seg før 2023
Det forventes ikke at dette bildet vil endre seg før etter kinesisk nyttår 2022. På lengre sikt forventer man ikke å være i normal balanse mellom tilbud og etterspørsel før i 2023. Da kommer de nye kontraherte containerskipene inn i markedet.

Bestill booking så tidlig som mulig
Rederiene fortsetter å kutte anløp i Kina på kort varsel og det er fortsatt store forsinkelser både i kinesiske og europeiske havner. Dette har ført til at «schedule reliability» er på sitt dårligste siden målingene startet. Det må derfor forventes betydelige forsinkelser på de fleste bookinger.

Fraktmarkedet er nå midt i «peak season» før «Golden Week», 1. oktober. September kommer derfor til å bli en utfordrende skipningsmåned fra Kina.

Det forventes ytterligere press fra oktober til januar grunnet store volumer som skal skipes før kinesisk nyttår 2022.

Greencarrier ber om at bookinger settes så tidlig som mulig. Det jobbes kontinuerlig for å løse logistikkbehovet i en utfordrende situasjon.