Kvalifisert i Magnet JQS

Tingstad er kvalifisert i Magnet JQS. Dette er viktig for å tilgjengeliggjøre våre produkter inn mot energisektoren, samtidig som det underbygger at Tingstad er en trygg og sikker leverandør.

Bilde: Patty JansenPixabay
For å være en relevant leverandør er Tingstad avhengig av sertifiseringer og kvalifiseringer. Operatører og entreprenører innen energisektoren bruker Magnet JQS for å skaffe, følge med på, kvalifisere og overvåke eksisterende og mulige leverandører i henhold til deres kvalifikasjons- og anskaffelseskrav.

Magnet JQS stiller strenge krav for kvalifisering og muliggjør effektive innkjøp i henhold til EUs regelverk.

Magnet JQS er blant annet Equinors foretrukne kvalifiseringssystem. Equinor er kjent for strenge kvalitetskrav tilpasset offshore-drift i et av verdens tøffeste klima, Nordsjøen.

Kontaktperson for Tingstad er Gro Benedikte Solheim.Se alle Tingstads sertifiseringer og kvalifiseringer.