Informasjon om råvare og transport-situasjonen

Vi opplever stor uro i markedet og merker det spesielt innen transport og materialpriser.

Transport-ratene er nå på sitt høyeste nivå på flere år, og er per i dag 4-5 ganger høyere enn normale rater. Dette gjelder spesielt transport fra Asia. Rederiene varsler høye rater i hele 2021, men håper på en reduksjon fra våren og utover.

Det er også en betydelig og eksplosiv endring i stålmarkedet som påvirker råvareprisene, noe som kan føre til en noe høyere langsiktig innkjøpskostnad på ferdigprodukter.

Tingstad følger utviklingen og vil informere våre kunder og samarbeidspartnere dersom situasjonen skulle endre seg ytterligere.

Illustrasjonsfoto: Markus DistelrathPixabay