Globale utfordringene i Containertrafikken

Informasjon gjelder forsinkelser, og redusert tilgang til tomme containere ved oversjøisk transport.

Tingstad samarbeider med produsenter og leverandører primært i fra Nord Europa og Asia. Dermed opplever vi igjen en ny runde med treghet i forbindelse med bølge 2 av Covid-19. Rederiene melder nå om inntil 6 ukers bookingfrister for å få med gods i ledige containere, og til betydelig høyere rater enn forventet. Denne ekstreme situasjonen har kommet overraskende på alle i dette markedet, og gjerne sett på som en årlig forbigående periode på vei inn i desember, når julehandelen normalt avrundes. Rederiene forventet i vår at bølge 2 av Covid-19 ville føre til en reduksjon av europeisk og amerikansk forbruk og industri. Det motsatte har skjedd ved at konsumentenes forbruk har endret seg fra reiser over til forbruksvarer. Hvor en nå ser at Europa har omtrent 20% økt salg innen flere bransjer relatert varehandel.

For Tingstad sin del har vi jobbet med å sikre fornuftige sikkerhetslager i tidene vi står i, og gjennomfører tidligere bookinger enn normalt. I stor grad har vi god kontroll på våre fleste anskaffelser, likevel ser vi klart at der kan komme forsinkelser i oversjøisk transport som vi ikke klarer å ta høyde for. Spesielt der hvor vi står i kø i påvente av ledige containere, og båtavganger glipper. Vi jobber systematisk for å minimere utfordringene, og eventuelle forsinkelser nå på nyåret. Beklageligvis en situasjon som Tingstad ikke styrer i den pågående globale sjøfrakt situasjonen. Perioden i fra februar til mai 2020, med relativt betydelig «lockdown» klarte vi å ha kontroll på varestrømmen, og vi hadde et dekkende lager i Ålesund som viste seg å være dimensjonert for 1-2 måneder med globale forsinkelser. Nå som da har vi generelt god beholdning av vårt lagerførte sortiment.