Fraktmarkedet vil ikke normalisere seg før 2022

Det jobbes godt i Tingstad og selskapet har klart å spare sine kunder for de verste forsinkelsene. God planlegging og lang planleggingshorisont er nøkkelen for å komme ut av fraktkrisen.

Covid-19 har ridd verden som en mare siden tidlig 2020. Det er liten tvil om at pandemien har ført til en av de vanskeligste situasjonene verden har sett i fredstid. Dessverre tilsier mye at situasjonen ikke vil bedre seg med det første og dette er noe som vil følge oss inn i 2022.

Teamleader Sea, hos Greencarrier Freight Services, Eivind Urstad Hansen, forteller at situasjonen begynte å tilspisse seg høsten 2020.

– Da ble det stadig vanskeligere å få plass på skip og det startet med markedet for 40 fots containere. Denne tendensen vedvarer enda og smittet også over til markedet for 20 fots containere, det er fremdeles lettere i dette markedet, men situasjonen er utfordrende, forteller Hansen.

Tingstad blant de beste i klassen
Tingstad er på ingen måte uberørt av pandemien, men det er liten tvil om at det har blitt jobbet godt i logistikk og innkjøpsavdelingen. Jobben er på langt nær gjort, men foreløpig har Ålesund-selskapet klart å skåne sine kunder for de verste forsinkelsene. Eivind Urstad Hansen ønsker også å gi skryt til hvordan selskapet har håndtert konsekvensene av pandemien.

– Tingstad er den av våre kunder som har kommet best ut av den vanskelige situasjonen. Dette kan forklares med at Tingstad har planlagt godt frem i tid og handler utelukkende i 20 fots containermarkedet, eller i pakkeforsendelse-markedet, klargjør Hansen.

Innkjøpssjef i Tingstad, Pål Hjertvik, synes det er svært gledelig å få bekreftet at arbeidet som er lagt ned over mange måneder har gitt resultat.

– Vi er ikke alene om å jobbe lange dager under denne pandemien – og slik det ser ut er vi ikke ferdig enda. Dyktige medarbeidere med inngående kunnskap om både kunde og marked, samt tett og god dialog med våre samarbeidspartnere, har vært en suksessfaktor for oss. I en global skala er vi en liten aktør, da må vi spille på det vi er gode på, forteller Tingstads innkjøpssjef i en kommentar.

Verden ble snudd på hodet
Det var knyttet stor usikkerhet til hvordan pandemien ville påvirke verden. Stadig flere land varslet stenging – og ganske raskt begynte store markeder også å stenge ned. Fraktmarkedet regnet dermed med at ordreinngangen ville avta og at 2020 ville bli et år med nedgang. Det viste seg å være veldig feil.

– Det motsatte av hva vi trodde skjedde. Er det noe som har endret seg radikalt med Covid-19 så er det forbruksmønsteret på konsumersiden, utdyper Urstad Hansen.

Netthandelen verden over har opplevd en voldsom økning, noe man ser igjen på eksporttallene fra Østen. Aldri har det kostet mer å frakte varer fra Asia til Nord-Amerika og Europa, som det gjør nå.

Teamleader Sea, Eivind Urdal Hansen. Green Carrier har 950 ansatte fordelt på 11 ulike land. Hver dag håndterer de 15.000 kunder med bærekraftige leveranser over hele verden.

 

 


Økt trafikk kompliserer problemet
Fraktproblematikken har blitt mye omtalt og er en velkjent problemstilling for de fleste. Men hvor kompleks problemstillingen er har kanskje ikke fått like stor oppmerksomhet. Eivind Urstad Hansen trekker frem USA som eksempel, men det er mange lignende eksempler over hele verden. Ingen er nemlig uberørt.

– I USA sliter havnene med å ta unna den økte mengden med containerskipene som skal til havn. Man kan risikere at skipene blir liggende utenfor havnen uten å slippe til i flere dager og opptil uker. Dette forgreiner seg så videre til kapasitetsmangel når skipene skal losses på grunn av økt arbeidsmengde. Dette fører igjen til forsinkelser i å få containerne ut fra havnen til mottaker. Enden på visa er at det tar betydelig lengre tid nå enn før Covid-19 å få den tomme containeren tilbake til havna og på et nytt skip.

Alle som har vært på de største containerhavnene vet at dette ikke er små havner. Det forteller også veldig mye om hvor mye frakttrafikken har økt. En annen følgefeil er at økt frakttid medfører problemer for rederiene mht. mannskap og mannskapsskifte. Den infrastrukturen som var rigget for behovet før Covid-19 pandemien knaker med andre ord godt i fortøyningene nå.

Dette har det blitt tatt tak i og rederiene kontraherer stadig nye containerskip, og nye containere blir kjøpt inn og produsert.

– Utfordringen er at det tar tid å bygge et skip, man trenger gjerne noen år på å bygge et stort containerskip. I tillegg til alt dette kan man ikke forsikre seg mot at det skjer Covid-19 utbrudd på havneanlegg – som det gjorde i Kina for en stund siden. Eller at et skip kjører på grunn og stenger Suez-kanalen. Dette er selvfølgelig svært uheldig, men umulig å forsikre seg mot og hjelper ikke på i en allerede presset situasjon, forklarer Hansen.

Lys i enden av tunellen?
Den økte etterspørselen og utfordringene i markedet påvirker prisbildet. Det alle ønsker å vite er når vil prisene normalisere seg?

Greencarrier og Eivind Urstad Hansen tror vi vil gå tilbake til normalen, men den vanskelige fraktsituasjonen vi er i nå vil følge oss inn i 2022.

– Det er mye som spiller inn og prisene vil normalisere seg etter hvert, men jeg tror ikke de vil komme tilbake på bunnnivået de var før pandemien. Tiden hvor man kunne være heldig å få tak i containere til noen hundre dollar ser jeg ikke for meg vil komme tilbake, sier Hansen.

Det skal bli verre før det blir bedre
Konsumermarkedet har vært den store driveren i en «frakt-krisen». Ifølge ekspertene vil denne gruppen fortsette å være det til verden normaliserer seg igjen.

– Man kan på mange måter si at markedet følger normal utvikling, men på en betydelig høyere kurve. Fraktmarkedet har alltid hatt såkalte «peak seasons» i august – september og desember – februar. Disse vil vi også oppleve i år, forklarer Eivind.

– Det ser forøvrig ut til at veldig mange har vært flinke og bestilt frakt og varer tidligere enn vanlig. Det store trykket blir dermed spredd over en bredere tidshorisont og dette vil redusere de normale toppene noe. Med det i mente så forventer vi likevel en økt tilspissing i fraktsituasjon fra oktober til vi er ferdig med Kinesisk nyttår i februar 2022, avslutter Eivind Urstad Hansen.