Fortsatt anstrengt frakt-situasjon

Fraktsituasjonen i verden er fortsatt prekær. Etterspørselen etter kontainere overstiger tilgjengeligheten og Tingstad ber sine kunder tenke langsiktig.

Det er hektiske dager på innkjøpsavdelingen til Tingstad. Innkjøpssjef Pål Hjertvik har jobbet med internasjonal handel siden tidlig på 2000-tallet, men har aldri opplevd noe som ligner på det vi opplever nå.

– Covid-19 har snudd opp ned på det etablerte og forandret verden slik vi kjente den. Når vi kommer tilbake til normalen er svært vanskelig å spå. Det er også vanskelig å si om dette er den nye normalen, og om vi alle må tilpasse oss en ny hverdag, filosoferer innkjøpssjefen.

En ting er i hvert fall sikkert, hele logistikkdivisjonen i Tingstad jobber døgnet rundt for at kundene skal merke så lite som mulig av utfordringene i fraktmarkedet.

– Til tross for at situasjonen er som den er opplever vi at lagerbeholdningen vår er god og at vi er meget leveringsdyktige, legger han til.

Basert på tilbakemeldinger i bransjen og en uttalelse fra Greencarrier Freight Service har de oppsummert utfordringene verden står overfor.

Dagens situasjon
På grunn av endringer i forbruksmønsteret er etterspørselen i markedet vesentlig større enn tilbudet. Kinas eksport økte med 15% i 2020 og denne trenden forsterker seg i 2021. Blokaden av Suez i begynnelsen av april har ført til at rederiene endrer sitt seilingsmønster for å ta igjen tapt tid, og de kansellerer havneanløp på kort varsel. Dette fører til at tomcontainer-logistikken ødelegges. Havner over hele verden er overbelastet, og fortsatt økt smitte i deler av verden forsterker dette bildet.

Tiden fremover
I det korte bilde forventes det at denne situasjonen vil vedvare de neste tre til seks månedene og kanskje så lenge som hele 2022. Rederiene har ikke ny tonnasje å sette inn på kort sikt, og selv om kontrahering av nye båter gjøres, så vil dette ikke få effekt før i 2023. De fleste analytikere spår at det er forbruksmønsteret som må endres for at ratene skal reduseres på ett til to års sikt.

Ratene
Ratebildet i dag er ca. 500% høyere enn for et år siden, og det øker fortsatt. Rederiene prioriterer høyest betalte last og utstyrssituasjonen er fortsatt prekær, spesielt i Asia. Dette medfører at båtene fylles opp og rederiene kansellerer bookinger eller utsetter lasten to til fire uker. Normalt ville fraktmarkedet vært svakere etter kinesisk nyttår – det har ikke skjedd. I tillegg har Suez-blokaden av kontainer-skipet «Ever Given» forsterket den vanskelige situasjonen.

Oppsummert
Ovennevnte situasjon skaper store utfordringer. Rederiene melder at båtene for mai og juni allerede er full-booket. For å tilrettelegge for en så god logistikk som mulig anbefaler vi at alle våre kunder tenker enda mer langsiktig.

Illustrasjonsfoto: hectorgalarzaPixabay