Teknisk katalog

Festemateriell

Med denne katalogen ønsker vi å løse daglige spørsmål om skruer, montasje og bruksområder. Håper dette bidrar til et mer helhetssyn på skruer, hvordan de blir designet, produsert og hvordan de blir montert. 

En ting er kvaliteten på skruen som blir montert. Like viktig er kvaliteten på hullet, gjengene og montasjeverktøyets nøyaktighet for et godt resultat.

 

1 Dimensjoner skruer og muttere

Hodemål, nøkkelvidde, lengdemål

 

2 Gjenge- og frihullsdiametere

Anbefalte frihullsdiametere og gjengebordiametere etter ISO og DIN

 

3 Gjenger

Gjengetabell ISO-metriske gjenger, grensemål skruegjenger, grensemål muttergjenger.

 

4 Merking og fasthetsklasser

Merking av skruer og muttere i stål. Fasthetsklasser for skruer. Skruematerialer. Hardhet sammenligningstabeller. Hardhetsklasser for skiver

 

5 Tiltrekningsmomenter

Friksjonstall i gjenger og anleggsflaten, samt moment- og forspenningstabeller.

 

6 Sikring av skrueforbindelser

Utmatting av skrueforbindelser, design av skruer, self-lock, loctite, dekkeskiver og dekknapper.

 

7 Overflatebehandling

Korrosjonsbeskyttelse. Varmforsinking. Lakkering av skrueprodukter. Gleitmo 605

 

8 Korrosjon

Generelt om korrosjon, ulike typer korrosjon, spenningsrekken (Calomels rekke), skruer i marint miljø.

 

9 Rustfrie skrueprodukter

Merking og fasthetsklasser, Tiltrekningsmoment for rustfrie skruer, Duplex, Rustfrie superlegeringer

 

10 Ikke-jern metaller

Titan- og titanbaserte legeringer, Aluminiumbaserte legeringer, Nikkel- og Kobberbaserte legeringer.

 

11 Kunststoffer

Polyamid PA 6-6 (nylon), Polyamid GFR PA 6-6, Polyvinylidene flurid PVDF, Polyacetal POM, Polypropylene PP, High density polyethylene HDPE, Polycarbonate PC

 

12 Selvgjengende skruer ST

Montering, dimensjoner, innkullingsdybde - tabell, uttrekskrefter

 

13 Gjengeformede skruer

Gjengetverrsnitt og gjengemål Taptite/Duo-Taptite, mekaniske egenskaper, innkullinsdybde.

 

14 Treskruer

Montering av treskruer

 

15 Flensforbindelser

Bruksområde, skruekimensjoner, stor nøkkelvidde, pinneskruer for bruk ved høye temperaturer, muttere og tiltrekningsmomenter.

 
 

16 Blindnagler

Grunnleggende prinsipper, mekaniske egenskaper, monteringsanvisning, temperaturbestandighet, korrosjonsbeskyttelse, tilpasning av nagler, dimensjoner og kapasiteter.