SIDEAVBITER ISOLERT

For hardeste, varig belastning Høy kutteeffekt med lite kraftforbuk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep Presisjonsskjær ekstra induktivt herdet (skjærhardhet ca. 64 HRC)
Type
Sideavbiter