SMØREMIDDEL KJEDE 400ml - OKS 451 SPRAY TRANSPARENT

174419
Til kjeder som går fort, og andre maskinelementer
som utsettes for høye trykkbelastninger eller korrosiv
påvirkning. Ekstr
emt god flyteevne. God heftestyrke.
Tåler sentrifugalkrefter. Svært god slitasjebeskytt-
else. V
annbestandig. Til smøring av bøyelige driven
Til kjeder som går fort, og andre maskinelementer
som utsettes for høye trykkbelastninger eller korrosiv
påvirkning. Ekstr
emt god flyteevne. God heftestyrke.
Tåler sentrifugalkrefter. Svært god slitasjebeskytt-
else. V
annbestandig. Til smøring av bøyelige driven
Til kjeder som går fort, og andre maskinelementer
som utsettes for høye trykkbelastninger eller korrosiv
påvirkning. Ekstr
emt god flyteevne. God heftestyrke.
Tåler sentrifugalkrefter. Svært god slitasjebeskytt-
else. V
annbestandig. Til smøring av bøyelige driven
Til kjeder som går fort, og andre maskinelementer
som utsettes for høye trykkbelastninger eller korrosiv
påvirkning. Ekstr
emt god flyteevne. God heftestyrke.
Tåler sentrifugalkrefter. Svært god slitasjebeskytt-
else. V
annbestandig. Til smøring av bøyelige driven
• For høyhastighets kjeder og andre maskinelementer utsatt for høyt trykk eller korrosiv påvirkning
• For smøring av fleksible stasjoner
Type
Smøring
Varenummer 174419
Name SMØREMIDDEL KJEDE 400ml - OKS 451 SPRAY TRANSPARENT
Sertifikat (ERP) HMS
Vekt (stk.) 28
Sikkerhetsdatablad Klikk her