ROTERENDE FIL KULEFORM X-CUT

Kuleform. For avgrading av sveisefuger og hull på bl.a. runde flater.
Tanning 6 = Middelgrov dobbeltanning (X-cut). For de fleste materialer. Effektiv sponbryting gir korte spon.
Type
Roterende fil