INNKORTINGSKROK TYPE YH

Innkortingskrok med øye.

Utstyr som skal brukes til løft skal ha sertifikat og sammenstilles av sertifisert personell.
Tingstad AS er godkjent sakkyndig virksomhet.
Type
Innkortingskrok